Ingoa (required)

  Īmera (required)

  Kōrero

  Wāhi tuku reta mai:
  PO Box 5301
  Papaioea 4441

  Wāhi noho:
  Papa Tuatahi
  Rangitīkei House
  89-93 Rangitīkei St
  Papaioea 4410

  Waea: (06) 354 2030

  Email: shirley@kupengahao.co.nz