Te Reo Hangarau

$40.25

A Māori language dictionary of technology relating to the learning and teaching of learning areas such as food technology, digital technology, hard materials and soft materials. It contains Māori to English and English to Māori wordlists, as well as detailed explanations and illustrations.

He papakupu e hāngai ana ki te whakaako i te hangarau me ōna peka maha, pērā i te hangarau kai, i te hangarau matihiko, i te rawa mārō me te rawa ngohe. Ka whai wāhi atu ko ngā rārangitanga kupu Māori, kupu Ingarihi, ngā whakamārama me ngā whakaahua e hāngai ana.

SKU: TR-HANG Category:

Description

He papakupu e hāngai ana ki te whakaako i te hangarau me ōna peka maha.

Taumata o te Marautanga: 1–8

Momo rauemi: Pukapuka

Kaituhi: He Kupenga Hao i te Reo

Kaiwhakaputa: He Kupenga Hao i te Reo

Nama take: 22557

ISBN: 978-1-927225-57-8

Kaupapa:
He papakupu e hāngai ana ki te whakaako i te hangarau me ōna peka maha, pērā i te hangarau kai, i te hangarau matihiko, i te rawa mārō me te rawa ngohe. Ka whai wāhi atu ko ngā rārangitanga kupu Māori, kupu Ingarihi, ngā whakamārama me ngā whakaahua e hāngai ana.

Description:
A Māori language dictionary of technology relating to the learning and teaching of learning areas such as food technology, digital technology, hard materials and soft materials. It contains Māori to English and English to Māori wordlists, as well as detailed explanations and illustrations.

Kei runga hoki te papakupu nei i te pae ipurangi www.paekupu.co.nz.

He utu-kore ēnei rauemi mō ngā kura o Aotearoa. Me tono atu ki: www.thechair.minedu.govt.nz