Pāngarau i roto i Te Marautanga o Aotearoa:
He Rauemi Tautoko

Pāngarau i roto i Te Marautanga o Aotearoa:
He Rauemi Tautoko

He pukapuka hei āwhina i te pouako kia mōhio ai ia ki ngā āhuatanga o te marautanga pāngarau hou, mai i te taumata 1 ki te 5.

Taumata o te Marautanga: 1–5

Momo rauemi: Pukapuka (mā te pouako)

Kaituhi: Ian Christensen

Kaiwhakaputa: He Kupenga Hao i te Reo

Nama take: 111247

Kaupapa:
He rauemi hei āwhina i te pouako kia mōhio ai ia ki ngā āhuatanga o te marautanga pāngarau hou. He whakamārama i ngā whāinga paetae, he whakarārangi i ngā raumei whakaako e hāngai ana, he whakatakoto whakaaro hoki mō ētahi horopaki whakaako.

Description:
A book for teachers which unpacks and explains the Pāngarau learning area of Te Marautanga Aotearoa.

He utu-kore ēnei rauemi mō ngā kura o Aotearoa. Me tono atu ki: www.thechair.co.nz, waea atu rānei, 0800 660 662.

If you wish to to obtain a hardcopy of this resource, please visit the Ministry of Education online catalogue at www.thechair.co.nz or call 0800 660 662.

back to publications