Ngā Rauemi o te Poutama Tau

TPT_series

Ngā Rauemi o te Poutama Tau

He kohinga pukapuka tēnei mā te pouako e hāngai ana ki ngā tini wāhanga o Te Poutama Tau, arā, te whakaako i te whenu tau o te marautanga pāngarau. Koia nei ngā pukapuka:

He utu-kore ēnei rauemi mō ngā kura o Aotearoa. Me tono atu ki: www.thechair.co.nz, waea atu rānei, 0800 660 662.

If you wish to to obtain a hardcopy of this resource, please visit the Ministry of Education online catalogue at www.thechair.co.nz or call 0800 660 662.

back to publications