Ngā Rauemi o te Poutama Tau

TPT_series

Ngā Rauemi o te Poutama Tau

He kohinga pukapuka tēnei mā te pouako e hāngai ana ki ngā tini wāhanga o Te Poutama Tau, arā, te whakaako i te whenu tau o te marautanga pāngarau. Koia nei ngā pukapuka:

He utu-kore ēnei rauemi mō ngā kura o Aotearoa. Me tono atu ki: www.thechair.minedu.govt.nz

back to publications