Hei Tautoko i te Marautanga Pāngarau

Whanaketanga_series

Hei Tautoko i te Marautanga Pāngarau

He kohinga pukapuka tēnei mā te pouako, e aro ana ki ngā whenu o te marautanga pāngarau, me ngā whanaketanga ako, mai i te taumata 1 ki te taumata 5 o te marautanga. He wāhanga kei ia pukapuka hei whakamārama i ngā huatau matua o te whenu, he wāhanga anō e whakaatu ana i ētahi ngohe whakaako e hāngai ana ki tēnā taumata ki tēnā taumata, me tētahi wāhanga e whakaatu ana i ētahi tūhuratanga hei mahi mā te ākonga.

Koia nei ngā pukapuka:

He utu-kore ēnei rauemi mō ngā kura o Aotearoa. Me tono atu ki: www.thechair.co.nz, waea atu rānei, 0800 660 662.

If you wish to to obtain a hardcopy of this resource, please visit the Ministry of Education online catalogue at www.thechair.co.nz or call 0800 660 662.

back to publications