He Tūāpapa Pūtaiao

tuapapa_putaiao_series

He Tūāpapa Pūtaiao

He kohinga pukapuka mā te pouako e hāngai ana ki ētahi wāhanga o te marautanga pūtaiao, mai i te taumata 2 ki te taumata 6. Ka takea mai ngā kaupapa o ngā pukapuka i ngā āhuatanga pūtaiao ka puta i ngā horopaki o ia rā. E whā ngā wāhanga o ia pukapuka:

  • Te Mātauranga Matua – ngā ariā nui e pā ana ki te kaupapa o te pukapuka
  • Te Mātauranga Pūtaiao – ngā whakamārama pūtaiao mā te pouako e hāngai ki te kaupapa o te pukapuka
  • He Ngohe mā te Ākonga – hei tūhura i ngā āhuatanga pūtaiao
  • He Whārangi Tārua – e hāngai ana ki ia ngohe

Koia nei ngā pukapuka:

He utu-kore ēnei rauemi mō ngā kura o Aotearoa. Me tono atu ki: www.thechair.co.nz, waea atu rānei, 0800 660 662.

If you wish to to obtain a hardcopy of this resource, please visit the Ministry of Education online catalogue at www.thechair.co.nz or call 0800 660 662.

back to publications