He Pūkete Aromatawai Pāngarau

aromatawai_pangarau_set

He Pūkete Aromatawai Pāngarau

He kohinga ngohe hei āwhina i te pouako ki te aromatawai i āna ākonga i ngā whenu katoa o te marautanga pāngarau. He kāri ākonga mō ia ngohe, ā, he whakamārama hoki mā te pouako, e tika ai te whakatau i te kaupae o te Mahere Tau, me te taumata o Ngā Whanaketanga e hāngai ana ki ngā mahi a te ākonga.

Taumata o te Marautanga: 1–5

Momo rauemi: He pūkete ngohe aromatawai

Kaituhi: Te Kāhui Kaiwhakaako Pāngarau me He Kupenga Hao i te Reo

Kaiwhakaputa: He Kupenga Hao i te Reo

Nama take: 710656

ISBN: 978-1-927225-004

Kaupapa:
E rua tekau ngā ngohe aromatawai e hāngai ana ki ngā wāhanga maha o te marautanga pāngarau, me ngā kōrero hei āwhina i te pouako ki te whakatau i te taumata e hāngai ana ki ngā mahi a te ākonga.

Description:
A collection of twenty pāngarau assessment tasks along with teacher guidelines for administering the tasks and making judgements about student responses to the task.

He utu-kore ēnei rauemi mō ngā kura o Aotearoa. Me tono atu ki: www.thechair.co.nz, waea atu rānei, 0800 660 662.

If you wish to to obtain a hardcopy of this resource, please visit the Ministry of Education online catalogue at www.thechair.co.nz or call 0800 660 662.

back to publications