Te Poutama Tau, Pukapuka Tuarua: Te Uiui Aromatawai

TPT Book 2 Cover

Te Poutama Tau, Pukapuka Tuarua: Te Uiui Aromatawai

Ko ngā wāhanga katoa o Te Uiui Aromatawai e hāngai ana ki te kaupapa o Te Poutama Tau. Kei roto i tēnei pukapuka, ko ngā whakamārama, ko Te Puka Ārahi a te Kaiako, ko Te Puka Tautoko, ko Ngā Kāri, me ngā tauira whārangi hei tuhi i ngā hua o te aromatawai.

Taumata o te Marautanga: 1–4

Momo rauemi: Pukapuka

Kaituhi: Te Rōpū o Te Poutama Tau

Kaiwhakaputa: He Kupenga Hao i te Reo

Nama take: 710161

ISBN: 978-0-9864690-4-6

Kaupapa:
Mā te whakahaere i Te Uiui Aromatawai o Te Poutama Tau, e tautohua ai te kaupae o Te Mahere Tau e hāngai ana ki te ākonga. Ko ngā hua o te aromatawai hei āwhina anō i te kaiako ki te whakarōpū i āna ākonga. Arā hoki Te Pūkete Aromatawai o Te Poutama Tau e mau ana i ngā kāri katoa, e tutuki ai te uiui aromatawai.

Description:
This book includes all parts of the diagnostic interview for Te Poutama Tau. The interview helps a teacher make judgements about the stage in the Number Framework and the level of Ngā Whanaketanga that a student is operating at. A pack called Te Pūkete Aromatawai o Te Poutama Tau containing all the cards needed for the diagnostic interview is also available.

He utu-kore ēnei rauemi mō ngā kura o Aotearoa. Me tono atu ki: www.thechair.co.nz

back to publications