He Pai Noa Iho Te Rerekē: He Ora Kai Te Kupu

He Ora Kai Te Kupu Cover

He Pai Noa Iho Te Rerekē: He Ora Kai Te Kupu

Ko tētahi o ngā pakimaero o te pūkete He Pai Noa Iho Te Rerekē, e hāngai ana ki te marautanga reo me te marautanga hauora.

Taumata o te Marautanga: 4–5

Momo rauemi: Pukapuka, Pānui Whakaahua, Kōpae Whakarongo (CD)

Kaituhi: Peti Nohotima

Kaiwhakaputa: He Kupenga Hao i te Reo

Nama take: 
119620 (Pukapuka)
119628 (Pānui Whakaahua)
119624 (Kōpae Whakarongo)

ISBN:
978-0-9864577-3-9 (Pukapuka)
978-0-9864577-7-7 (Kōpae Whakarongo)

Kaupapa:
Karekau a Rāwiri e mōhio kai te aha tana tinana. Ka mea kai runga, ka mea kai raro. I te wā kai runga, nā te mea kai te taha ia i a Maria, i a Nadia rānei. I te wā kai raro kia kite atu ia i ngā kōtiro i te taha o Matiu. Ka pukuriri katoa a Rāwiri me tana aukati i ana whakaaro. Nā wai rā ka kite a Rāwiri i te kore hua o te aukati whakaaro i te pānga o te aitua ki a Maria. Engari me aha? Maringanui i te tohe a Makarena ‘kōrero Rāwiri, he ora anō kai te kōrero’.

Description:
One of the novels that forms part of the boxed resource He Pai Noa Iho Te Rerekē. Rāwiri first encounters feelings for a girl, and is unsure what is happening to him and what he should do.

He utu-kore ēnei rauemi mō ngā kura o Aotearoa. Me tono atu ki: www.thechair.minedu.govt.nz

back to publications